Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid.

Een nog steeds ondergewaardeerd begrip, nog te weinig wordt er gebruik gemaakt van de ervaring van anderen, lotgenoten, medestanders… in het maatschappelijk en sociaal domein.

Professionals verlenen goede hulp, vanuit het boekje, zoals aangeleerd en nodig bevonden om doeltreffend de ander van dienst te zijn. Een ervaringsdeskundige kan hulp bieden op een hele andere manier, zeker niet minder doeltreffend dan een professional… Een samenwerking tussen beide zou de ideale hulpverlening zijn!

Om een voorbeeld te nemen … een persoon die met een depressie moet dealen en leren omgaan en zelfs probeert om er grip op te krijgen, om misschien wel op een dag weer de blauwe lucht met een opkomend zonnetje te zien stralen voor de toekomst…hoe kan je deze persoon helpen? Mijn inziens is een hulpverlener die weet waar hij/zei over praat, het bijbehorende gevoel herkent, met 1 woord van de hulpbehoevende precies weer ervaart hoe het is, hoe het voelt, wat het met je doet… 3 stappen voor op een professional die alles uit de studieboeken heeft gelezen / geleerd. Waarom? Herkenning, het gevoel dat er daadwerkelijk iemand voor je staat die het echt begrijpt, weet wat het is. Een gevoel van delen. Een gevoel van jezelf niet moeten verbergen omdat je weet dat de ander het gevoel herkent. Niet bang hoeven zijn om raar of gek gevonden te worden. Compleet jezelf te kunnen zijn, want die ander was ook zo, voelde dit ook… is er sterker uit gekomen… weet dat het niet erg is om deze periode niet jezelf te kunnen vinden… Een ervaringsdeskundige neemt alles serieus, erkent dat een ieder van ons dit kan overkomen, een ieder die deze ervaring heeft overwonnen er constant van bewust moet zijn dat er altijd weer “mindere dagen” op de loer kunnen liggen… Dat het vermoeiend is om in het gewone leventje mee te draaien, zo niet onmogelijk… En nee… dat je je daarover niet aanstelt… en ja dat je met alle macht vecht om er uit te komen… Moe, je voelt je zwaar, onmogelijk om je onder anderen te begeven, alles is te veel, te intensief…prikkels…angst…falen…de ervaringsdeskundigen herkennen dit, voelen dit samen met de hulpbehoevenden, kunnen antwoord geven op vragen die je een ander niet eens durft te stellen!

Tja, dit is 1 voorbeeld voor een persoon die dealt met depressie… Maar zo’n lijst met voordelen over de ervaringsdeskundige tov de professional is voor ieder sociaal / maatschappelijk onderwerp op te sommen. Nee, we kunnen absoluut niet zonder de professionals! Ze verrichten goed en kundig werk maar wat zou het een verademing zijn als onze ervaringsdeskundigen serieus erkent zouden worden als begaafde hulpverleners, de rechterhand van de professional! Wat zou het goed zijn om deze ervaringsdeskundigen alle mogelijkheden en ruimte te bieden om hun boodschap te kunnen verspreiden… Wat zou het heerlijk zijn als het “samen staan we sterk”, kwetsbaar durven zijn, openheid te delen in moeilijke en minder moeilijke dagen een normale gang van zaken zou zijn! Je voelt je nooit meer onbegrepen of anders… want je weet dat er zo veel meer zijn, precies in dit moment, gelijkheid, met deze emoties… en je mag er zijn…je telt mee… er komen betere dagen… wij samen, jij en ik…