Groepscoach sociaal domein

Sociaal en maatschappelijk domein.

Mijn hart ligt bij vele onderwerpen, maar in het bijzonder rondom de thema’s projectie, eenzaamheid, de mantelzorger en signaleren. Rondom deze onderwerpen verzorg ik coachworkshops voor kleine groepen, voor jongeren en volwassenen, in de klas, uw bedrijf of instantie. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om zelf een thema aan te dragen, zodat er een workshop voor u op maat wordt verzorgd! In zo’n workshop informeer ik niet alleen, maar is het mijn taak als coach om de deelnemers te begeleiden om in actief gesprek met elkaar te gaan en hiermee een positieve beweging op gang te brengen waaruit het volgende ontstaat:

  • Herkenning.
  • Openheid van communicatie.
  • Delen van ervaringen en bevindingen.
  • Brainstormen en bespreken wat actiepunten zijn voor de toekomst.
  • Actieve betrokkenheid en input.
  • Overgang van overleg en gesprek in: DOEN!

Na deze sessie blijf ik bereikbaar voor feedback en ondersteuning voor zowel de deelnemers als het bedrijf/instelling waar de workshop heeft plaatsgevonden.

MEER INFORMATIE OVER DEZE WORKSHOPS: zie tabblad:  workshops sociaal domein.