Ervaring in:

Geven van in beweging brengende workshops op scholen, maatschappelijke bedrijven en instanties. Wordt geïnformeerd en gemotiveerd over belangrijke onderwerpen.

Mantelzorgdeskundigheid betreft ouderen, jonge gezinnen, en speciaal op gebied van jonge mantelzorgers.

Teamcoaching, betere samenwerking waarin een ieder tot zijn- haar recht komt en zich voldoende kan ontplooien.

Ervaring in begeleiden van rouwverwerking.

Ervaring in begeleiding van jongeren,  ik werk oplossing en toekomstgericht. Denk aan zelfvertrouwen, drempelvrees/doen, labeltjes weghalen, hart luchten in vertrouwen, nazorg na een zorgtraject.

Ervaring in begeleiden naar compleet herstel na langdurig ziek zijn, na het lichamelijke herstel.

Ervaring in gezinsproblematiek, brengen van stabiliteit en rust.

Deskundigheid in aanreiken van unieke en vernieuwende ideeën, opzetten van doeltreffende en bijzondere maatschappelijke/sociale projecten en themabijeenkomsten.

Verbinden en inzetten van ieders ervaringsdeskundigheid!