NLP neurolinguïstisch programmeren

Wat is NLP? Mijn persoonlijke visie:

Neuro= je neurologische gaven zoals je zicht, gehoor, reuk, smaak en tast. Linguïstisch= onze taal, geluiden, beelden, gevoelens emoties e.d. Programmeren= onze reacties, patronen, ontdekkingen, verandering e.d.

Dit alles samen genomen bepaalt een deel van wie je bent, wat je doet en hoe je reageert…. Door verschillende leertechnieken toe te passen kun je kort gezegd op een andere manier leren omgaan met alles van de buitenwereld, en dit ook op een andere manier verwerken in je hoofd…… dus ook anders naar buiten terug communiceren. Een mooi voorbeeld hier van is een verhaal uit het boek : het complete NLP werkboek van David Molden en Pat Hutchinson…

Een metafoor van een kikker die op de bodem van een put leeft. Als de kikker omhoog kijkt, ziet hij een kleine cirkel van de lucht en hij denkt dat dit het enige is wat er bestaat in de wereld. Maar op een dag wordt de kikker overvallen door een drang om naar boven te klimmen om de kleine luchtcirkel eens beter te kunnen bekijken… Als hij boven uit de put gekropen komt, na veel moeite, ziet hij opeens het immense landschap wat zich in alle richtingen uitstrekt en hij denkt bij zichzelf: “wow… zo veel om te ontdekken, waarom heb ik deze klim niet eerder gemaakt??”…

Als je NLP op je eigen manier kunt gebruiken, ontdek je een grotere wereld van mogelijkheden om jezelf op een positieve en sterkere manier te kunnen ontwikkelen en doelen te bereiken.

Enkele kenmerken die NLP naar voren brengt om je in beweging te zetten;

 • De kaart is niet het gebied. (Hangt er van af wie je bent en wat je ervaringen zijn).
 • Lichaam en geest zijn een eenheid. (Verandering in geest uit zich ook lichamelijk).
 • Verandert een deel van het systeem…. verandert het hele systeem mee.
 • Iedere vorm van gedrag is communicatie. (Je kan niet NIET communiceren).
 • Je gedrag is een vertaling van je “interne proces”. (Gevoelens, oordelen enz.).
 • Gedrag speelt samen met je omstandigheden. (Hoe kun je je gedragen…).
 • Alle mensen werken perfect, niemand is “kapot”. (Iedereen kan veranderen).
 • We maken altijd de beste keuze op het moment. (Wat op dat moment mogelijk is).
 • Fouten bestaan niet!!! ( Alleen feedback en een persoonlijk leerproces).

Om deze kenmerken goed te kunnen gebruiken heb je een goede zelfkennis nodig. Wat voel je, in welke situatie…en waarom voel je dit… wat zijn daardoor je emoties…. Het is een leerproces waar je de rest van je leven mee aan de slag kunt blijven!

Zogenaamde metaprogramma’s geven duidelijkheid over jezelf, daaruit ontstaat je kracht om te veranderen op een positieve manier. Deze geven duidelijkheid hoe je omgaat met de buitenwereld. Wat heeft je voorkeur bij de volgende punten:

 • Er naar toe / er van af.
 • Procedures / opties.
 • Interne referentie / externe referentie.
 • Globaal / specifiek.
 • Alleen / anderen.
 • Onafhankelijk / samen.
 • Heden / toekomst.
 • Routine / verandering.
 • Doen / denken.
 • Denken / voelen.

Deze keuzes zijn voor een ieder anders, en erg persoonlijk. De keuze die je maakt wordt aangestuurd door je eerdere ervaringen, gevoelens en daarvan verkregen wijsheid uit jouw leven. Door andere keuzes te combineren of te wijzigen verandert er veel! Je overtuigingen en je kernwaarden sturen vanzelfsprekend mee.

Wat ook bij NLP hoort is het zetten van zogenaamde “ankertjes”. Je koppelt een gevoel aan een daad, of plant een “niet vergeten taak” aan een handeling. Als je bijvoorbeeld een heerlijk relaxed vakantiegevoel samensmelt met het vasthouden van je linkerhand met je rechterhand, en dit keer op keer traint… dan wijst de praktijk uit dat je in een stressvolle situatie jezelf kan kalmeren door simpelweg je hand op dezelfde manier vast te pakken, het vakantiegevoel gaat het stressgevoel overheersen….. (Ik weet het, het klinkt raar… maar je brein kan zo veel meer dan je nu zelf denkt…)! Een ander voorbeeld is dat als je niet moet vergeten om je broodtrommel klaar te zetten voor de drukke werkdag van morgen, je zelf een herinnering kunt “planten” in je brein. Herhaal meerdere malen geconcentreerd die dag: “als ik de lichtknop uit doe voor ik naar boven /  naar bed ga, dan denk ik aan mijn broodtrommel”! (En geloof het of niet….. raad eens waar je aan denkt bij het omzetten van de lichtschakelaar?)…

Deze blog beschrijft mijn visie op NLP… het is maar een tipje van de ijsberg… maar voor mezelf als coach het belangrijkste deel…. ik ben geen NLP coach, maar gebruik wel vaardigheden uit NLP. Mijn bronnen daarvoor zijn 2 boeken: Het complete NLP werkboek, van David Molden & Pat Hutchinson en het boek Het ABC van NLP van Yoka en Dick Brouwer.

Binnenkort geef ik Workshops om van jezelf een versie 2.0 te maken, met daarin vaardigheden van NLP, bij interesse hoor ik graag van je….